همه چیز درباره پارچه سازه کششی

اعتماد شرکت ها به دیکسون
اعتماد شرکت ها به دیکسون
25 شهریور 1397
مزیت‌ های پارچه سازه کششی
31 شهریور 1397
نمایش همه

همه چیز درباره پارچه سازه کششی

همه چیز درباره پارچه سازه کششی

همه چیز درباره پارچه سازه کششی

همه چیز درباره پارچه سازه کششی

همه چیز درباره پارچه سازه کششی

دانش پارچه سازه کششی مستلزم داشتن صلاحیت در طیف وسیعی از رشته هاست ،

از جمله مواد و مصالح پارچه سازه کششی ، معماری ،طراحی پارچه سازه کششی ،

تحلیل و محاسبات سازه ای، تاسیسات پارچه سازه کششی ، صدابندی، هوابندی، نور پردازی و سایر طراحیهای مکانیکی .

در سازه های کششی بر خلاف سازه های متداول بنایی انتقال باز از طریق یک پوسته غشایی (پارچه) انجام میگردد.

با توجه بمقاومت پایین پوسته ها تحت نیرو های فشاری و برشی تنها شیوه باربری در این سازه ها از طریق کشش انجام میگیرد.

از همین رو به سازه های پارچه ای سازه های کششی نیز گفته میشود.

سازه های پارچه ای کششی پوششها و یا تعریف کننده فضا های محصوری هستند که در آن ها پارچه هایی از قبل طراحی شده و شکل گرفته بنحوی بهم متصل میگردند تا فرمی واحد را ایجاد کنند که تحت تاثیر انواع بار ها و اثرات جوی- زیست محیطی پایدار باشد،

با این حال در چنین تعریف محدودی ویژگی همیشگی آن ها یعنی جاذبه شان از قلم میافتد.
سازه های کششی پارچه ای با جرات و جسارت ارائه کننده اشکال منحنی و بسیار زیبا در فضا هستند.

آنها در محیطی معمارانه که سرشار از بکارگیری ماهرانه پارچه ها

با رعایت دقیق جزییات برای زیبا تر شدن یک ساختار اشکالی «های تک» هستند

که اجزا و حتی اتصالات خود را جسورانه بزیبایی در معرض نمایش قرار میدهند.
تاثیر سازه های پارچه ای کششی بر یک رهگذر ناگهانی، عمیق و جذب کننده است.

وی توسط فرمهای تماشایی و جالب توجه آن ها چنان هیجان زده میشود که اغلب قادر بوصف آن نیست

  شست و شوی پارچه های سایبان

در سقفهای پارچه ای کششی تقریباً تمام فرمها منحنی هستند،

همین عدم تناسخ سقفهای پارچه ای با معماری مرسوم تا حدی دلیل استقبال از این نوع سازه هاست.